ΔΙΑΖΥΓΙΟ: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ, Η ΑΡΧΗ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ…